Falsafah Yayasan Matri

Berusaha bersungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah SWT supaya dapat mengumpulkan wang sebanyak mungkin dengan cara yang bersih dan syar'ie bagi mewujudkan satu dana yang berfungsi sebagai pengumpul wang dan pengagih wang untuk membantu anggota-anggota masyarakat tanpa prejudis, pilih kasih atau kepentingan politik dengan cara:

  1. Menyediakan peruntukan biasiswa, dermasiswa, pinjaman pendidikan tinggi, penajaan latihan, anugerah, promosi, penyelidikan, penerbitan dan pelbagai program bertindak ke arah menyumbang samada secara langsung ataupun tidak langsung kepada objektif penubuhan Yayasan, orang Muslim, saudara baru, pelajar, orang miskin, dhaif dan orang awam dan/atau;
  2. Membiayai pelbagai aktiviti kebajikandan kemasyarakatan untuk manfaatpengasas, organisasi kerajaan atau bukan kerajaan, badan sukarela, agama, sains, sosial kesenian, teknologi, kebudayaan dan pendidikan.

Hebahan

Makluman Jadual Yuran Tahun 2024

MUAT TURUN DI SINI

Video MATRI

SPM

6.1.2021

STAM

17.2.2021