Lembaga Pengelola

MATRI dipantau dan dikelola oleh suatu badan yang dibentuk, dikenali sebagai Lembaga Pengelola MATRI. Lembaga pengelola MATRI terdiri daripada Majlis Penasihat MATRI dan Jawatankuasa Pengelola MATRI.

Majlis Penasihat MATRI

Keanggotaannya terdiri daripada tokoh-tokoh yang telah berkecimpung lama dalam arena pendidikan serta mempunyai pengalaman dan kepakaran yang luas dalam bidang berkaitan. Majlis Penasihat MATRI terdiri daripada:

Profesor Emeritus Dato’ Dr. Abu Azam bin Mohd Yassin
Dr Abdullah Sudin bin Abdul Rahman
Dr Ismail bin Jusoh
Profesor Dr Abdul Hakim bin Mohamad

Jawatankuasa Pengelola MATRI
Lembaga Pengelola MATRI dianggotai oleh individu-individu yang berpengalaman dalam pelbagai bidang  pengurusan dan pendidikan. Lembaga Pengelola MATRI terdiri daripada:

Pengerusi
Khairul Anwar bin Haji Hussin

Naib Pengerusi
Prof Dr Zakaria bin Wahab

Setiausaha
Us Omar bin Haji Salleh

Bendahari
Abdul Kadir bin Mohd Noor

Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran
Mohd Abdoh bin Zainol Abidin
Idris bin Abd Manaf

Jawatankuasa Pengurusan Akademik
Nordin bin Ahmad

Jawatankuasa Pembangunan Sumber Manusia dan Keceriaan
Prof Dr Zakaria bin Wahab
Rosli Che Ok

Jawatankuasa Pendidikan
Nawawi Abdul Rahman

Jawatankuasa Pembangunan Fizikal
Abdul Rashid Napiah

Jawatankuasa Penjanaan Dana
Ahmad Zaini bin Shamsudin
Dr Ismail bin Nayan

Jawatankuasa Hal Ehwal Pelajar
Mohd Adi bin Ismail

Jawatankuasa Perhubungan dan Seranta
Abdul Latif bin Nazardin

Jawatankuasa Perundangan dan Kokurikulum
Ahmad Zaini bin Ismail

Jawatankuasa Kebajikan Kakitangan
Dr Mohd Akram bin Dahlan

Hebahan

Makluman Jadual Yuran Tahun 2023

MUAT TURUN DI SINI

Video MATRI

SPM

6.1.2021

STAM

17.2.2021